The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
cover

Aimesoft - Multimodal AI

Được thành lập vào năm 2018, Aimesoft đã xác định tầm nhìn của chúng tôi để trở thành một công ty hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ và giải pháp trí tuệ nhân tạo đa thể thức(Multimodal AI) cho thị trường toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo đa thể thức là một loại trí tuệ nhân tạo trong đó nhiều nguồn dữ liệu (văn bản, tiếng nói, ảnh, số liệu) và nhiều thuật toán xử lý thông minh được kết hợp lại để giải quyết các bài toán phức tạp và đạt được độ chính xác cao hơn.

img intro
cover

Hệ sinh thái Aimenicorn

Aimenicorn là một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đa thể thức được phát triển bởi Aimesoft

img intro
cover

Công nghệ

Các công nghệ và thuật toán mà Aimesoft sử dụng để xây dựng Trí tuệ nhân tạo đa thể thức.

 • bg
  Xử Lý Ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
  XEM THÊM
 • bg
  Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
  XEM THÊM
 • bg
  Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
  XEM THÊM
 • bg
  Phân tích dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.
  XEM THÊM

Dịch vụ AI toàn diện

Các dịch vụ của Aimesoft dựa trên Trí tuệ nhân tạo đa thể thức

 • step
  1
  Khai phá và thấu hiểu
 • step
  2
  Tư vấn
  (Đưa ra lời khuyên)
 • step
  3
  PoC
  (Giải pháp và phân tích)
 • step
  4
  Triển khai
 • step
  5
  Đánh giá
  & Hỗ trợ
cover

Tin tức và Blog

Khách hàng tiêu biểu

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.