The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
Third slide

AimeGPT:  Mô hình GPT, mini-chatgpt tuân theo hướng dẫn

 

AimeGPT là tập hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do công ty Aimesoft nghiên cứu, phát triển, bao gồm GPT-2, mô hình GPT-3, và mô hình ngôn ngữ lớn đã được huấn luyện trên dữ liệu chỉ thị. Các mô hình này được phát triển riêng cho từng khách hàng. Chúng tôi cung cấp các mô hình GPT cho tiếng Nhật, tiếng Việt. Các mô hình được huấn tuyện từ đầu chủ yếu với văn bản tiếng Nhật hoặc tiếng Việt. Điều này có nghĩa tất cả mọi dữ liệu của bạn được đảm bảo an toàn và bảo mật trên chính server của mình khi sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) của chúng tôi.

Được phát triển dựa trên các kỹ thuật huấn luyện LLM tiên tiến, AimeGPT có khả năng hiểu ngữ cảnh hội thoại tốt và tương tác một cách tự nhiên. 

coverproduct

AimeGPT- Tính năng

 • content
  Tinh chỉnh trên miền dữ liệu cụ thể
 • content
  Triển khai trên server khách hàng
 • content
  Sinh văn bản/câu trả lởi chất lượng cao
 • content
  Ứng dụng thực tiễn đa dạng 
 •  
cover

AimeGPT ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeGPT

 • product
  Thế hệ GPT mới nhất
  Thế hệ thứ 3 đưa mô hình GPT sang một tầm cao mới với nhiều tham số hơn, có nhiều khả năng hơn so với các thế hệ trước.
 • product
  Mô hình học sâu
  Mô hình học sâu được huấn luyện trên văn bản từ internet, có thể sinh văn bản có ý nghĩa. Chỉ cần một lượng nhỏ văn bản đầu vào để sinh ra một lượng lớn văn bản liên quan, có độ tinh vi cao
 •  

AimeGPT có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeGPT

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.