The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
Third slide

Aimelytics: Phân tích và dự đoán thông minh

Aimelytics là phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa thể thức và khai phá dữ liệu nhằm phân tích và đưa ra các dự đoán.

coverproduct

Aimelytics với các tính năng

 • content
  Dự đoán giá điện, xăng dầu và lượng tiêu thụ.
 • content
  Phân tích, dự báo bảo mật
 • content
  Nghe SNS, WWW (tin tức trên Facebook) và phân tích hành vi của người tiêu dùng.
 • content
  Lập dự báo tín dụng & dự báo Bitcoin.
 • content
  Tính điểm tín dụng
 • product
  Dự đoán chứng khoán
cover

Aimelytics ứng dụng các công nghệ

 

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

Aimelytics có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của Aimelytics

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.