The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top

Aimesoft phát triển Hệ thống phân tích dự đoán hỗ trợ công tác kinh doanh cho công ty Recomm (Nhật Bản)


 

img

 

 

img

 

Ngày đăng: 29/6/2023

Hệ thống AI hỗ trợ công tác kinh doanh được phát triển dựa trên Nền tảng Phân tích dự đoán Aimelytics của Aimesoft, đã được công ty Recomm (Nhật Bản) ứng dụng trong công tác bán hàng. Hệ thống có các tính năng nổi bật như sau:

 

  1. 1. Tự động gợi ý nhân viên kinh doanh phù hợp:

  2. Đây là tính năng sử dụng nhiều loại dữ liệu như thuộc tính sản phẩm, thuộc tính của khách hàng, lịch sử mua bán, thông tin của nhân viên sales, thành tích bán hàng trong quá khứ để làm dữ liệu training. Từ các dữ liệu này, hệ thống AI sẽ tính toán tỷ lệ thành công của dự án này và gợi ý nhân viên bán hàng thích hợp cho dự án.

    1.  

      2. Tự động sinh nội dung tư vấn cho nhân viên kinh doanh:

    2. Ngoài những dữ liệu và thông tin đã sử dụng để training, hệ thống còn sử dụng các dữ liệu khác như tình trạng của dự án và nội dung các cuộc hội thoại/ tư vấn bán hàng trong quá khứ. Các dữ liệu này được thu thập từ công cụ quản lý sản phẩm và khách hàng mà Recomm đang sử dụng. Từ đó hệ thống sẽ gợi ý nội dung tư vấn bán hàng cho nhân viên kinh doanh khi họ gặp gỡ khách hàng, nhằm cải thiện chất lượng bán hàng cũng như tránh việc tư vấn sai hoặc tư vấn chậm trễ so với nhu cầu của khách hàng.

 

img

 

 

RECOMM hiện đang bắt đầu sử dụng hệ thống này trong nội bộ và sẽ thu thập phản hồi từ việc sử dụng thực tế tại các trang web bán hàng để xác định hiệu quả bán hàng. Khi áp dụng giải pháp từ Aimesoft, Recomm mong muốn cải thiện độ chính xác và cố gắng cải thiện hệ thống dựa trên những phản hồi thực tế. Cả hai bên cũng sẽ cùng nhau tiếp tục cải thiện độ chính xác của hệ thống để đạt được hiệu quả trong việc chuẩn hóa công tác bán hàng và tiến tới nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng trong tương lai.

 

***Về Recomm:

Recomm là công ty thương mại toàn cầu, chuyên cung cấp các thiết bị điện tử văn phòng (máy in, photocopy) và các sản phẩm khác liên quan tới văn phòng. Cổ phiếu của Recomm được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo. 

 

Đọc bài báo chi tiết tiếng Nhật => CLICK HERE 

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.