The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
First slide

AimeCard: Số hoá, OCR, nhận diện chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe

 

AimeCard là sản phẩm Intelligence OCR (optical character recognition, nhận diện chữ viết) của Aimesoft. AimeCard có thể nhận diện chữ in, chữ viết tay, phân tích cấu trúc, ý nghĩa của hoá đơn, chứng từ, chứng minh thư nhân dân (CMTND), căn cước công dân (CCCD), bằng lái xe, thẻ bảo hiểm, sổ hộ khẩu, hộ chiếu và các loại giấy tờ khác. AimeCard đạt độ chính xác trên 99% khi nhận diện chữ in tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật.

coverproduct

AimeCard với các tính năng

 • content
  Nhận diện nhanh và chính xác chữ và số trên các văn bản
 • content
  Cung cấp thông tin trên văn bản một cách chính xác
 • content
  Nhận diện được chữ và số trên nhiều kích cỡ
 • content
  Phân tích được cấu trúc của văn bản
 • content
  Khái quát được ý nghĩa của văn bản
 • content
  Nhận diện được nhiều loại văn bản khác nhau, hỗ trợ đa ngôn ngữ
cover

AimeCard ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeCard

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

AimeCard có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeCard

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.