The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top

Multimodal Artificial Intelligence

 
cover

Trí tuệ nhân tạo đa thể thức (Multimodal AI)

Trí tuệ nhân tạo đa thể thức là một loại trí tuệ nhân tạo trong đó nhiều nguồn dữ liệu (văn bản, tiếng nói, ảnh, số liệu) và nhiều thuật toán xử lý thông minh được kết hợp lại để giải quyết các bài toán phức tạp và đạt được độ chính xác cao. Các bài toán này thường không giải quyết được nếu chỉ dùng một trong các nguồn dữ liệu và thuật toán xử lý đơn lẻ.

Hệ sinh thái Aimenicorn

Aimenicorn là một hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo đa thể thức được phát triển bởi Aimesoft. Aimenicorn đơn giản hóa quá trình áp dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo đa thể thức trong nhiều ngành khác nhau bằng cách cung cấp các gói phần mềm Trí tuệ nhân tạo đa thể thức.

Aimenicorn bao gồm ba tầng chính: tầng thấp nhất cung cấp các thuật toán kết hợp dữ liệu phức tạp, học máy và công nghệ suy luận. Tầng giữa chứa các thư viện, framework cốt lõi dựa trên trí tuệ nhân tạo đa thể thức, ví dụ như AimeCard để phân tích cấu trúc và trích xuất văn bản dưới dạng hình ảnh, AimeFace cho các công nghệ nhận dạng khuôn mặt, AimeFluent sử dụng cho phân tích, đọc hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Tầng trên cùng bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau cho những lĩnh vực cụ thể hơn, kết hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo đa thể thức tiên tiến với kiến ​​thức nghiệp vụ chuyên sâu để mang lại trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Một số ứng dụng có thể kể đến như AimeHotel, AimeHospital, AimeBank, Aime AIShop.

eco
covercover

Công nghệ

Các công nghệ mà Aimesoft sử dụng để xây dựng Trí tuệ nhân tạo đa thể thức

 • eco

  Công nghệ Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên

  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên

 • Công nghệ Xử lý Ảnh

  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh

  eco
 • eco

  Công nghệ Xử lý Tiếng nói

  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu...

 • Công nghệ Khai phá dữ liệu

  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy

  eco

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.