The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top

Aimesoft ra mắt nền tảng phân tích dự đoán dựa trên

Multimodal AI  “AimeLytics”


                                                     img

 

Ngày đăng: 30/6/2021

 

AimeLytics là gì?

AimeLytics là phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo đa thể thức và khai phá dữ liệu nhằm phân tích và đưa ra các dự đoán. AimeLytics là nền tảng dự đoán thông minh dựa trên sự kết hợp nhiều nguồn dữ liệu như số liệu, văn bản, tiếng nói và hình ảnh, để tạo ra các dự đoán chính xác hơn. 

 

■ AimeLytics dùng để làm gì? 

・Phân tích và dự đoán giá trị bất động sản và tài sản cũ

・Dự đoán chứng khoán

・Dự đoán lượng tiêu thụ điện sinh hoạt 

・Lắng nghe mạng xã hội (Social Listening) và phân tích hành vi 

・Dự đoán tín dụng và dự đoán Bitcoin

・Tính điểm tín dụng 

 

■Phân tích dự đoán dựa trên Multimodal AI 

Một vài ví dụ về phân tích dự đoán dựa trên Trí tuệ nhân tạo đa thể thức như: 

1. Phân tích và dự đoán tốc độ, hướng đi của các phương tiện giao thông bằng cách sử dụng Camera AI 

 

                                                             img

 

 

2. Nhận diện khách hàng và hành vi của người tiêu dùng trong chuỗi cửa hàng bán lẻ: 

                                                     img

 

※ Tham khảo:

1. Trí tuệ nhân tạo đa thể thức của Aimesoft : Xem video để biết thêm thông tin chi tiết => CLICK HERE  

2. Tin gốc tiếng Nhật trên PRTIMES.JP => CLICK HERE

 

 

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.