The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top

Aimesoft mở chi nhánh tại Nhật Bản


Ngày đăng: 12/5/2020

Ngày 12/5/2020, Aimesoft chính thức mở chi nhánh tại Tokyo, Nhật Bản. Chi nhánh Nhật Bản có tên gọi Aimesoft Japan, do ông Hideaki Suga làm giám đốc.

Xem thông tin chi tiết tại link sau (thông cáo báo chí tiếng Nhật) :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000060211.html

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.