The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
AimeMasking

AimeMasking: Mã hóa dữ liệu cho học máy

AimeMasking là một công cụ sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo để mã hóa, ẩn danh các thông tin cá nhân, thông tin nhạy cảm chẳng hạn như: số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cơ quan, nhà ở v.v. mà không làm thay đổi ngữ nghĩa và ý nghĩa thống kê của chúng. Bên cạnh đó AimeMasking cũng cho phép người dùng tự định nghĩa các phần muốn mã hóa trong tài liệu. Do vậy thay vì chỉ đơn thuần thay thế các thông tin cá nhân bằng "*****", Aimemasking còn có thể thay thế tên riêng bằng một tên cố định ví dụ thay đồng loạt "Nguyễn Văn A" bằng "Trần Văn Bơ" , giúp ý nghĩa thống kê và ngữ nghĩa được duy trì. 

coverproduct

AimeMasking - Tính năng

 • content
  Hỗ trợ mã hóa nhiều kiểu dữ liệu như tên người, tên công ty, tên tổ chức, tên địa điểm, số điện thoại, email, v.v.
 • content
  Bảo toàn ngữ nghĩa và ý nghĩa thống kê bằng cách thay thế đồng loạt các dành từ bằng các danh từ cùng loại.  
 • content
  Hỗ trợ mã hóa nhiều kiểu định dạng file như doc, excel, txt,...
 • content
  Hỗ trợ mã hóa tiếng anh và tiếng Nhật
 • content
  Không chỉ hỗ trợ mã hóa file riêng lẻ, AimeMasking còn hỗ trợ mã hóa folder chứa nhiều file con
 • content
  Có thể phục hồi thông tin đã được mã hóa bằng file chuyên dụng được sinh ra trong lúc mã hóa dữ liệu
cover

AimeMasking ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeMasking

 • product
  Công nghệ nhận diện danh từ riêng
  Nhận dạng danh từ riêng bằng các công nghệ như CRF, LSTM, CNN, mô hình ngôn ngữ, biểu thức chính quy,...
 • product
  Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Phân tích hình thái ngôn ngữ, nhận diện, thay thế từ đồng nghĩa
 • product
  Công nghệ xử lý bằng từ điển
  Đăng ký và xử lý từ điển
 • product
  Giữ nguyên định dạng của file
  Giữ nguyên font chữ mà màu sắc của chữ

AimeMasking có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeMasking

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.