Top
Third slide

AimeOpt: Giải pháp tối ưu hóa/ Vận trù học

 

AimeOpt là một bộ công cụ giải pháp tối ưu hóa toán học và vận trù học nằm trong hệ sinh thái phần mềm Trí tuệ nhân tạo đa thể thức Aimenicorn.

AimeOpt hỗ trợ mô hình hóa cho nhiều vấn đề liên quan đến tối ưu hóa toán học, từ bài toán lập lịch đến định tuyến, đóng gói hàng hóa, ...

AimeOpt giải quyết các bài toán tối ưu hóa bằng các thuật toán như thuật toán đơn hình (SIMPLEX), quy hoạch tuyến tính nguyên (MIP), quy hoạch động, thuật toán hôn nhân bền vững (Gale-Shapley algorithm), đóng gói hàng, các thuật toán trên đồ thị,... 

coverproduct

AimeOpt - Tính năng

 • content
  Giải quyết các bài toán lập lịch trong thực tế như lập lịch đường sắt, xe bus trong giao thông vận tải.
 • content
  Giải quyết các bài toán  phân công công việc, ca làm việc tại các công ty, bệnh viện, ….
 • content
  Giải quyết các bài toán xác định kết quả của hoạt động sản xuất, sản lượng, hàng tồn kho
 • content
  Xác định rủi ro và các lãng phí trong quy trình sản xuất
 •  
cover

AimeOpt ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeOpt

 • product
  Các thuật toán tối ưu hóa có sẵn
  Áp dụng mô hình quy hoạch tuyến tính nguyên để xây dựng các ràng buộc trong cho bài toán lập lịch. Sử dụng các thư viện toán học có sẵn để tìm ra phương án tối ưu, các thư viện này được tạo ra từ thuật toán đơn hình (SIMPLEX).
 • product
  Kỹ thuật mô hình hóa dựa trên các bài toán cụ thể

  Với mỗi bài toán sẽ có các cách mô hình hóa khác nhau để giải quyết vấn đề.

  Ví dụ với bài toán phân công nhân sự, cần tuân theo một tập hợp các ràng buộc và yêu cầu nhân sự phức tạp. Cân bằng số lượng công việc với mỗi nhân viên

  Với bài toán lập lịch trình trong giao thông vận tải, cần giảm tối đa sự chậm trễ đối với các phương tiện giao thông.

 •  

AimeOpt có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeOpt