aimesoft press

Thông cáo báo chí từ Aimesoft

Ứng dụng giải pháp AimeFace trong hệ thống check-in thông minh của Nine Hours


AimeFace cùng với công nghệ nhân diện khuôn mặt, nhận diện khách hàng (eKYC) được ứng dụng vào hệ thống check-in thông minh Nine Hours (chi tiết)Aimesoft trình diễn ứng dụng Multimodal AI tại AI Summit London 2020


Aimesoft tham dự triển lãm AI Summit London 2020 (chi tiết)AimeHotel được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả


Tháng 8 năm 2020, phần mềm nhân viên khách sạn ảo AimeHotel chính thức được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền. (chi tiết)Aimesoft mở chi nhánh tại Nhật Bản


Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Aimesoft mở chi nhánh tại Tokyo, Nhật Bản, với tên gọi Aimesoft Japan.(chi tiết)