Top
Second slide

AimeReception: Nhân viên lễ tân ảo

AimeReception là một nhân viên lễ tân ảo được phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo đa thể thức của Aimesoft. Sản phẩm này có thể thay thế con người trong một số hoạt động lễ tân như chào đón khách hoặc cung cấp thông tin. Hoạt động 24/7, rất thuận tiện cho khách hàng của bạn.

coverproduct

AimeReception với các tính năng

 • content
  Tự động chào hỏi và trả lời các thông tin công ty, sản phẩm, dịch vụ
 • content
  Đăng ký, nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ chấm công và đặt lịch hẹn
 • content
  Ghi hình khu vực lễ tân và thống kê khách hàng
 • content
  Tích hợp dịch vụ của bên thứ ba
 • content
  Bổ sung kiến thức mới, cập nhật kiến thức đã có, tăng sự thông minh và kết nối với người quản trị trong trường hợp cần thiết
cover

AimeReception ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng Trí tuệ nhân tạo đa thể thức.

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

AimeReception có các ưu điểm nổi bật

Các ưu điểm của AimeReception