First slide

AimeFluent: Chat bot chăm sóc khách hàng tự động

AimeFluent là một dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động. Công nghệ này được ứng dụng trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của tất cả các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: tư vấn, tài chính - ngân hàng, giáo dục, du lịch, thương mại điện tử, pháp luật ... AimeFluent cho phép con người can thiệp trong khi trả lời nếu cần.

coverproduct

AimeFluent với các tính năng

 • content
  Cách thức trò truyện đa dạng, linh hoạt
 • content
  Có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh, lịch sử hội thoại, thông tin khách hàng
 • content
  Hỗ trợ các câu hỏi cần khả năng bóc tách và lý giải thông tin của người dùng
 • content
  Hỗ trợ tích hợp gọi API từ bên thứ ba. Có khả năng cải tiến độ thông minh, dạy bot trả lời. Tích hợp đa dạng trên web, app, email tự động, tổng đài tự động, mạng xã hội (facebook, zalo,...),…
cover

AimeFluent ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng Trí tuệ nhân tạo đa thể thức.

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

AimeFluent có các ưu điểm nổi bật

Các ưu điểm của AimeFluent