The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
AimeFluent slide

AimeFluent: Chat bot chăm sóc khách hàng tự động

 

AimeFluent là nền tảng tự động chăm sóc khách hàng, chatbot, tự động sinh hội thoại trong Hệ sinh thái phần mềm Trí tuệ nhân tạo đa thể thức Aimenicorn. AimeFluent được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: tư vấn, tài chính - ngân hàng, giáo dục, du lịch, thương mại điện tử, pháp luật ... AimeFluent cho phép con người can thiệp trong khi trả lời nếu cần.
AimeFluent sử dụng kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để sinh ra câu trả lời hợp lý : công nghệ dựa trên luật (rule-based), công nghệ tìm kiếm câu tương tự, phân tích ý định người nói, GPT-2 (Generative Pre-trained Transformer), công nghệ xử lý theo ngữ cảnh, theo luồng hội thoại. Bạn có thể thử chat với AimeFluent ở cửa sổ chat phía dưới bên phải.

CLICK HERE để nhận hướng dẫn sử dụng AimeFluent. 

 

Ngoài ra, AimeFluent còn được ứng dụng trong lĩnh vực game. AimeFluent được tích hợp trên nền tảng phát triển game được biết đến như một NPC (non-player character) trong các trò chơi ảo, đặc biệt là các trò chơi nhập vai. AimeFluent hỗ trợ nhiều loại hội thoại khác nhau trong trò chơi, từ hội thoại đơn, hội thoại theo kịch bản cố định đến hội thoại tự do.

CLICK HERE để nhận hướng dẫn tích hợp AimeFluent trên nền tảng Roblox và Unity.

CLICK HERE để đăng ký account nhận Bot_ID và token. 

 

Bạn có thể sử dụng AimeVirtual để nói chuyện với AimeFluent:

+ CLICK HERE để tải về bản cho iOS

+ CLICK HERE để tải về bản cho Android

 

coverproduct

AimeFluent với các tính năng

 • content
  Cách thức trò truyện đa dạng, linh hoạt, hỗ trợ cả chit-chat, hội thoại tự do
 • content
  Có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh, lịch sử hội thoại, thông tin khách hàng. Hỗ trợ rẽ nhánh theo điều kiện, ngữ cảnh.
 • content
  Hỗ trợ các câu hỏi cần khả năng bóc tách và lý giải thông tin của người dùng
 • content
  Hỗ trợ tích hợp gọi API từ bên thứ ba.
 • content
  Có khả năng cải tiến độ thông minh, dạy bot trả lời
 • content
  Tích hợp đa dạng trên web, app, email tự động, tổng đài tự động, mạng xã hội (facebook, zalo,...),...
cover

AimeFluent ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeFluent

 • product
  Lý giải ngôn ngữ tự nhiên (NLU)
  Nhận diện thực thể, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ
 • product
  Công nghệ Sinh hội thoại
  GPT-2 (Generative Pre-trained Transformer 2), LSTM (Long short-term memory networks)
 • product
  Công nghệ chatbot cổ điển
  AIML, rule-based, biểu thức chính quy, lý giải công thức Toán học, tìm kiếm trong cơ sở tri thức (Wikipedia)
 • product
  Công nghệ Tìm kiếm tương đồng
  Tìm kiếm tương tự, đo độ tương đồng giữa các câu văn, sinh biểu diễn vector của từ/câu (BERT, MUSE, ...), TF-IDF

AimeFluent có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeFluent

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.