Top
Second slide

Aime AIShop: Giải pháp bán hàng tự động 

 

 

Aime AIShop là giải pháp bán hàng tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo đa thể thức, có thể tự động nhận diện hình ảnh, tiếng nói, ngôn ngữ để hỗ trợ khách hàng trong cửa hàng hoặc siêu thị.

 

 

 

coverproduct

Aime AIShop - Tính năng

 • content
  Tự động cung cấp thông tin về cửa hàng
 • content
  Tự động cung cấp thông tin về các mặt hàng được bày bán trong cửa hàng
 • content
  Tự động đề xuất các mặt hàng phù hợp cho người mua
 • content
  Tự động đưa ra giá
 • content
  Tự động mặc cả
cover

Aime AIShop ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ của Aimesoft xây dựng Aime AIShop

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên.
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh.
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

Aime AIShop có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của Aime AIShop