The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
Second slide

AimeStats: Kiểm đếm và thống kê thông minh

 

AimeStats là một phần mềm kiểm đếm và thống kê thông minh dựa trê Trí tuệ nhân tạo đa thể thức. 

coverproduct

AimeStats với các tính năng

 • content
  Đếm số lượng khách hàng trong cửa hàng
 • content
  Đếm số lượng xe và nhận diện loại xe
 • content
  Tính thời gian xe đỗ ở bãi đậu xe, ở ô nào
 • content
  Thống kê, trích xuất các từ khoá quan trọng, đếm số từ quan trọng trong câu
cover

AimeStats ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeStats

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

AimeStats có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeStats

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.