The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
Third slide

AimeHospital: Giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh, phân tích bệnh án

 

AimeHospital là một giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh, phân tích bệnh án dựa trên Trí tuệ nhân tạo đa thể thức. Giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng khám và điều trị y tế.

coverproduct

AimeHospital - Tính năng

 • content
  Tự động đọc hiểu, phân tích bệnh án, tóm tắt quá trình tiến triển của bệnh và quá trình trị liệu
 • content
  Chẩn đoán bệnh qua các triệu chứng
 • content
  Tìm mối liên hệ giữa các loại bệnh
 • content
  Tự động nhận diện tên thuốc, tên bệnh, tác dụng phụ giữa thuốc và bệnh
 • content
  Tự động ghi bệnh án từ lời nói
 • content
  Tạo bệnh án điện tử
cover

AimeHospital ứng dụng các công nghệ

Các công nghệ Aimesoft sử dụng để xây dựng AimeHospital

 • product
  Công nghệ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  Tách từ, gán nhãn từ loại, tìm từ khoá, từ gần nghĩa, cùng nghĩa, đối lập ngữ nghĩa, phân tích và trích xuất thông tin, trích xuất quan hệ, tìm kiếm dựa trên quan hệ, lý giải ngôn ngữ tự nhiên
 • product
  Công nghệ Xử lý ảnh
  Phân mảnh, lý giải hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, nhận diện tuổi, giới tính, nhận diện chữ viết, tìm kiếm dựa trên hình ảnh, phân tích dự đoán dựa trên ảnh
 • product
  Công nghệ Xử lý tiếng nói
  Xây dựng mô hình ngôn ngữ, mô hình âm học, tự động nhận diện hot word (trigger word), lọc nhiễu.
 • product
  Công nghệ Khai phá dữ liệu
  Thu thập và xử lý dữ liệu rất lớn, dự đoán KPI, phân tích dự đoán dựa trên dữ liệu lớn, tự động sinh dữ liệu cho học máy.

AimeHospital có các ưu điểm nổi bật

Các lợi ích của AimeHospital

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.