The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

The FIRST Company to Develop Multimodal AI with 200+ Installations Worldwide

Top
Second slide

AimeFace : nhận diện khuôn mặt, nhận diện khách hàng, eKYC

 

AimeFace là giải pháp nhận biết khách hàng của bạn (eKYC) thông qua công nghệ nhận dạng khuôn mặt, đăng ký khuôn mặt được phát triển bởi Aimesoft. AimeFace không chỉ phát hiện và nhận diện khuôn mặt mà còn hỗ trợ đăng ký khuôn mặt dựa trên công nghệ Multimodal AI, kết hợp cùng nhận dạng giọng nói để tăng độ chính xác. 

coverproduct

AimeFace và các tính năng

 • content
  Phát hiện khuôn mặt Real-time
 • content
  Nhận diện khuôn mặt Real-time
 • content
  Đăng ký khuôn mặt dựa trên Multimodal AI
 • content
  Đào tạo lại mô hình Real-time
 • content
  So sánh giữa khuôn mặt thực tế và hình ảnh khuôn mặt trong thẻ ID

AimeFace có các ưu điểm nổi bật

AimeFace có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Copyright © 2024 Aimesoft. All Rights Reserved.