Thông tin tuyển dụng của Aimesoft

Aimesoft cần tuyển kỹ sư phần mềm cho các vị trí sau :
  1. Kỹ sư phần mềm Xử lý ảnh
  2. Kỹ sư phần mềm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  3. Lập trình viên phần mềm Web
  4. Lập trình viên phần mềm Android