Tuyển dụng Kỹ sư phần mềm Khai phá dữ liệu (Data Mining Engineer)Công ty Phần mềm Aimesoft cần tuyển nhân sự cho vị trí Kỹ sư phần mềm Khai phá dữ liệu / Khoa học dữ liệu (Data Mining Engineer / Data Scientist).Thông tin chung:

Aimesoft là công ty chuyên về phần mềm Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo. Aimesoft được sáng lập bởi các chuyên gia về Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ở Tokyo, Nhật Bản. Hiện tại Aimesoft chủ yếu cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát triển phần mềm cho thị trường Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Mô tả công việc:
Yêu cầu:Quyền lợi :Qui trình dự tuyển:Ngày đăng tin: 9/3/2020