Tuyển dụng Lập trình viên phần mềm AndroidCông ty Phần mềm Aimesoft cần tuyển nhân sự cho vị trí Lập trình viên phần mềm Android để tham gia vào các dự án gia công phần mềm cho các đối tác Nhật Bản.Thông tin chung:

Aimesoft là công ty chuyên về phần mềm Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, IoT. Aimesoft chủ yếu phát triển và cung cấp phần mềm cho thị trường Nhật Bản.

Yêu cầu:


Quyền lợi :Qui trình dự tuyển:


* Bạn cũng có thể xem và liên hệ qua Aimesoft Facebook